SOCIAL8 FACEBOOK NETWORK

Tham gia mạng lưới đa kênh trên Facebook của Social8
để cùng kiếm tiền với Fanpage của bạn.

Info Box

Enter description text here.Enter description text here.Enter description text here.Enter description text here.Enter description text here.Enter description text here.Enter description text here.Enter description text here.Enter description text here.Enter description text here.

Phuong.Quynh.Nguyen

Quyền lợi của nhà sáng tạo nội dung Fanpage?

Viral your fanpage

0%

QUẢNG BÁ

Quảng bá chéo fanpage của bạn
trong mạng lưới và tối ưu, phát
triển trang với Social8.

icon-12

0%

BẢN QUYỀN

Được bảo vệ bản quyền nội dung
của bạn trên toàn bộ mạng lưới
tại Việt Nam và toàn cầu.

Verify fanpage

0%

VERIFY

Được hỗ trợ xác thực fanpage
(verified badge) hoặc tư vấn để
page của bạn đạt yêu cầu xác thực.

icon-14

0%

KIẾM TIỀN

Kiếm tiền cùng với IA, Ad break,
instream, in-video ads...và nhiều
đối tác quảng cáo khác.

Fanpage đã tham gia

[show_group_tab]

[show_group_tab]

Tôi sở hữu fanpage đủ điều kiện để tham gia Social8 Fanpage Network