Tham gia mạng lưới tiếp thị ảnh hưởng đầu tiên và lớn nhất hiện nay

Thông qua social8, người ảnh hưởng có thể tham gia mạng luới tiếp thị rộng nhất và lớn nhất hiện nay để tăng thu nhập và nổi tiếng hơn.

icon-11

0%

ĐĂNG KÝ

Sử dụng tài khoản mạng xã hội 
như Facebook, Instagram, Zalo,
Twitter để đăng ký.

icon-12

0%

CHỌN CHIẾN DỊCH

Chọn chiến dịch quảng cáo
mà bạn thích. Bạn có thể chọn
nhiều chiến dịch.

icon-13

0%

ĐĂNG TRẠNG THÁI

Chọn hoặc sửa nội dung
trạng thái theo đề nghị của
nhà quảng cáo.

icon-14

0%

NHẬN TIỀN

Giữ trạng thái trên tường nhà bạn
đến ngày kết thúc và nhận tiền
vào tài khoản.

Tăng thu nhập bằng cách nào?

Người ảnh hưởng đang tham gia

[show_group_tab]

Kiếm tiền, nổi tiếng hơn, có thêm nhiều người theo dõi, nhiều fan hơn với social8