Nền tảng tiếp thị lan toả qua thông điệp đăng tải của những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội

Xây dựng thương hiệu, gia tăng doanh số. Kiếm tiền và nổi tiếng hơn.

Nền tảng của Social8

Kết nối

Social8 kết nối thương hiệu, nhà quảng cáo và người ảnh hưởng trên tất cả các mạng xã hội như Facebook, Youtube, Instagram...

Lan truyền và Hiệu quả

Thông qua thông điệp của người ảnh hưởng, các thương hiệu, sản phẩm, nội dung quảng cáo sẽ được lan toả rộng rãi và hiệu quả.
 

Tăng thu nhập & giảm chi phí

Social8 là nguồn thu nhập "thụ động" cho người ảnh hưởng. Social8 cũng là kênh tiếp thị tiết kiệm chi phí nhất cho nhà quảng cáo và thương hiệu.

0

Thương hiệu

0

Người ảnh hưởng trên Facebook

0

Người ảnh hưởng trên Instagram

0

Facebook Fanpages

0

Người theo dõi

0

Tương tác hàng ngày

0

Tiếp cận hàng ngày

Hơn 500+ người ảnh hưởng

Xây dựng thương hiệu với chi phí tối ưu nhất và tăng thu nhập "thụ động" của bạn. Hãy trải nghiệm với chúng tôi.