SOCIAL8 FACEBOOK NETWORK

Tham gia mạng lưới đa kênh trên Facebook của Social8
để cùng kiếm tiền với Fanpage của bạn.

Social8 Asia

Facebook Network

Nhiều bạn đã quen với việc tạo dựng nội dung và kiếm tiền từ Youtube.

Với Facebook fanpage, các bạn sáng tạo nội dung chỉ có thể kiếm tiền thông qua bán post quảng cáo, chia sẻ link hoặc bán chính nội dung do bạn tạo ra.

Social8 Asia Facebook network mở ra cho bạn một cơ hội mới: Kiếm tiền từ chính nội dung sáng tạo của bạn với:

  • Facebook Instant Article
  • Facebook Ad break
  • Các đối tác quảng cáo khác.
Creative Contents

Quyền lợi của nhà sáng tạo nội dung Fanpage?

Viral your fanpage

0%

QUẢNG BÁ

Quảng bá chéo fanpage của bạn
trong mạng lưới và tối ưu, phát
triển trang với Social8.

icon-12

0%

BẢN QUYỀN

Được bảo vệ bản quyền nội dung
của bạn trên toàn bộ mạng lưới
tại Việt Nam và toàn cầu.

Verify fanpage

0%

VERIFY

Được hỗ trợ xác thực fanpage
(verified badge) hoặc tư vấn để
page của bạn đạt yêu cầu xác thực.

icon-14

0%

KIẾM TIỀN

Kiếm tiền cùng với IA, Ad break,
instream, in-video ads...và nhiều
đối tác quảng cáo khác.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Bản quyền

Nội dung trên fanpage đặc biệt là video phải thuộc
bản quyền của bạn hoặc bạn có quyền sử dụng

Copyright

100.000 view

Nội dung video trên fanpage của bạn chất lượng
và đạt số lượng xem tối thiểu 1-3 phút trong 28 ngày

Video view

300.000 fans

Fanpage của bạn phải có lượng người hâm mộ
đủ lớn và phổ biến

FOLLOWER

2.000.000 reach

Đảm bảo lượng tiếp cận tối thiểu trong 28 ngày
gần nhất để đáp ứng điều kiện kiếm tiền.

Reach

Tôi sở hữu fanpage đủ điều kiện để tham gia Social8 Fanpage Network